News > News

แจ้งเปลี่ยนโดเมนเนมของเว็บไซต์ SMF Thailand เนื่องจากโดเมน ThaiSMF.com ขายไปแล้ว

(1/1)

КёngЯacing:
เมื่อปี 2017 ทางเว็บไซต์ได้เปิดประมูลโดเมน thaismf.com เนื่องจากเว็บไซต์ไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับฟอรั่ม SMF ทางเว็บไซต์จึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้โดเมน thaismf.com อีกต่อไป แต่มีผู้เสนอราคาต่ำกว่าความต้องการ จึงยังไม่มีการซื้อขายจากช่วงเวลาดังกล่าว
แต่ขณะนี้ (8/02/2021) ได้มีผู้สนใจโดเมนซื้อโดเมน thaismf.com ไปเรียบร้อยแล้ว แต่เว็บไซต์ยังคงทำงานต่อไปได้โดยใช้โดเมนเนม http://smf.racingweb.net แทน

จึงแจ้งมาให้ทราบ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม