ติดต่อลงโฆษณา [email protected]

ผู้เขียน หัวข้อ: คู่มือแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  (อ่าน 6 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ Posthizzt555

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 41,975
    • ดูรายละเอียด
โหลดแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

 
 
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
- แนวข้อสอบสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2561
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- การติดตามประเมินผล การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ
- ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
- ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐด้านการสาธารณสุข
- ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
- ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของระบบสุขภาพ
- ความรู้เกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
- ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs)
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 
เข้าดูเพจสอบ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
เข้าดูเว็บที่  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์


 

 
 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

Tags : คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์