Marketplace > ประกาศซื้อขายทั่วไป

HOT2563คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด[ครบจบในเล่

(1/1)

diorarmani2000:
HOT2563คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด[ครบจบในเล่มเดียว]
ให้ฟรีฟรีไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์
ให้ฟรีฟรีแนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ
ให้ฟรีฟรีแนวข้อสอบชุดความรู้ความสามารถทั่วไป

[*]ความรู้ด้วยว่ากระทรวงสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2563
[*]แนวข้อสอบด้วยว่ากระทรวงสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2563


[*]ถาม_–_ตอบ_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ_พศ_2547_และที่แก้ไข 2560 (ชุดใหม่)
[*]สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม2560
[*]กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ ภารกิจและอำนาจหน้าที่
[*]แนวข้อสอบถาม-ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
[*]แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ ปัญหาสุขภาพ และระบบบริการสุขภาพ
[*]แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข
[*]สรุป แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และแผนยุทธศาสตร์ชาติ(ด้านสาธารณสุข)นโยบายรัฐบาล
[*]แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2560 ชุด 2 (120ข้อ)
[*]ถาม-ตอบ พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม2560(new)
[*]ถาม-ตอบ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2561
[*]แนวข้อสอบ พรบ.ผู้สูงอายุ2546และและแก้ไขเพิ่มเติมถึงพ.ศ.2560
[*]แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2558 (95ข้อ)
[*]แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค_พศ_2522และที่แก้ไขเพิ่มเติม
[*]แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
[*]แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562
[*]ถาม – ตอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
[*]แนวข้อสอบถาม_–_ตอบ_พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ_พศ__2545(ใหม่)
[*]แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
[*]ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
[*]ความรู้การเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคและภัยคุกคามสุขภาพการฟื้นฟูสุขภาพการเฝ้าระวังโรค
[*]การดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น
[*]การจัดบริการสุขภาพ
[*]ความรู้อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวะอนามัย
[*]ความรู้ การวางแผน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้น
[*]ความรู้เกี่ยวกับอนามัยชุมชนnew
[*]การระบาดวิทยาและการควบคุมโรค
[*]สรุปแนวข้อสอบถาม-ตอบ_ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข(ใหม่)
[*]แนวข้อสอบการส่งเสริมสุขภาพ
[*]สรุป+แนวข้อสอบการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
[*]สรุป+แนวข้อสอบเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรค
[*]แนวข้อสอบ ระบาดวิทยากับการป้องกันควบคุมโรค
[*]แนวข้อสอบระบาดวิทยา ชุด 2 (95ข้อ)
[*]สรุป+แนวข้อสอบ การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
[*]แนวข้อสอบการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
[*]แนวข้อสอบ อนามัยชุมชน 50ข้อ
[*]แนวข้อสอบอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น ชุด 1 และ 2
[*]แนวข้อสอบการสุขาภิบาลอาหาร
[*]แนวข้อสอบการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (100 ข้อ)update
[*]แนวข้อสอบ การบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะมูลฝอย การควบคุมมลพิษทางนำ อากาศ
[*]แนวข้อสอบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (100 ข้อ)
[*]แนวข้อสอการบริหารงานสาธารณสุข ชุด 1
[*]แนวข้อสอบ ถาม – ตอบ การบริหารงานสาธารณสุข ชุด 2
[*]แนวข้อสอบเฉพาะทางทางสาธารณสุขnew
[*]แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข_ชุด_1 และชุด 2
[*]แนวข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ชุด 1
[*]แนวข้อสอบสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ชุด 2 (62 ข้อ)
[*]แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ

 

>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด<<<คลิ๊กเลย>>>
 ขอบคุณทุกความไว้วางใจเสมอมาค่ะ


ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน


สนใจดูแนวข้อสอบติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่


เว็ป : http://www.e-bookexaminationguidelines.com/


เพจ : E-book แนวข้อสอบงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน


เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net


เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ


T. 0949053222


Line : @bmw3222 (ใส่@ด้วยนะค่ะ)


QR Code    : http://line.me/ti/p/%40cgq7354g


Email : [email protected]


http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/


http://www.e-bookexaminationguidelines.com/


เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง


หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ขอบคุณบทความจาก : http://www.e-bookexaminationguidelines.com/product/334/%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม